Çıldır Belediye Başkanlığı

Nikah İşlemleri

 

 Evlenme İşlemleri

   
 


Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

   I. En Erken Ne Zaman Evlenilebilir?

   Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.
   On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin

izniyle evlenebilirler.
   Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının

evlenmesine izin verebilir.

Eğer mümkünse .karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

   II. Kimler, Hangi Durumlarda Evlenemez?
   1. Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal

temsilcinin izniyle evlenebilir)
   2. Hısımlık bağı olanlar evlenemez.
   3. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair

mahkeme kararı almayanlar evlenemez.
   4. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün

geçmedikçe evlenemez.
   (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması

veya evliliği sona eren eşlerin

yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)
   1. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla

anlaşılmadıkça evlenemezler.
   2. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile

belgelendirmeyenler evlenemezler.

   III. Evlenmek İçin Nereye, Nasıl ve Hangi Belgelerle Başvurulur?
   1. Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme

memurluğuna birlikte yazılı

veya sözlü olarak başvururlar.
   2. Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak

düzenlenmiş ve imza edilmiş olan

Evlenme Beyannamesi ile yapılır.
   3. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu

kabul eden memur tarafından yapılır.
   4. Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme

beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır;

evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.
   5. Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş

olması halinde bu beyannamedeki

imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi

amirlerince onaylanmış olması şarttır.
   6. Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

   IV. Evlenebilmek İçin Gerekli Belgeler:
   - Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Örneği
   - Fotoğraflı İkametgah İlmuhaberi
   - Nüfus Cüzdan Fotokopileri
   - Vesikalık Fotoğraf (4er Adet)

Hizmet Rehberi
64x64

Telefon Rehberi

Devamı...
64x64

Su Abone İşlemleri

Devamı...
64x64

Nikah İşlemleri

Devamı...
64x64

İmar-Ruhsat İşlemleri

Devamı...

Başkanımız

baskan
K. Yakup AZİZOĞLU
Belediye Başkanı

Etkinlik Takvimi

Foto Galeri

  • Belediye Çalışmaları
  • Çıldır

Videolar

  • 4. Çıldır Gölü Kristal Buz Şöleni
  • Çıldır Gölü Hava Çekimi
  • Çıldır Gölü Jeep Reklam Filmi
  • Çıldır Ve Köyleri 1